เว็บไซต์ viriyah.co.th  |  คปภ.  |  เข้าสู่ระบบอีเมล์  |  ติดต่อเจ้าหน้าที่  |  ช่วยเหลือ  
หน้าแรก ลงทะเบียน ข้อมูลผู้ใช้ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโปรแกรม เกี่ยวกับการพิมพ์
  
 
Agency Login

รหัสผู้ใช้:

*
รหัสผ่าน: *
รหัสสาขา(ตัวเลือก):

ลืมรหัสผ่าน..

 ข่าวประชาสัมพันธ์
 นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล และ แนวทางปฏิบัติตามนโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยฯ

ประกาศปรับปรุงระบบ e-Agency ยกเลิก Active-X ใช้ PDFแทน

Link Download PDF Reader

ประกาศ หมายเลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์และรับแจ้งอุบัติเหตุ

คู่มือการใช้โปรแกรม e-Agency (CMI)

เตรียมพบกับ E-Mail สำหรับตัวแทนโฉมใหม่

วันนี้.. ตัวแทน มีอีเมล์ส่วนตัวได้แล้ว!!!

 
 
ดาวน์โหลด Printer Control (ActiveX)
ดาวน์โหลด ActiveX
(สำหรับสั่งพิมพ์กธ.)
คู่มือการใช้งาน e-Agency (CMI)คู่มือการใช้งาน
e-Agency (CMI)
ดาวน์โหลด Silvelight  (สำหรับเครื่องที่สนง.ขนส่ง พิมพ์กธ.พรบ.ระบบเวบ บ.กลางฯ)ดาวน์โหลด Silvelight (สำหรับเครื่องที่สนง.ขนส่ง พิมพ์กธ.พรบ.ระบบเวบ บ.กลางฯ)
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโปรแกรม
 

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล และ แนวทางปฏิบัติตามนโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยฯ

ตามประกาศของ คปภ. เรื่อง  “  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนกิจกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ การขอรับความเห็นชอบการใช้บริการบุคคลภายนอก และการรับรองระบบสารสนเทศ พ.ศ.2560 ”  ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่
27  สิงหาคม 2560 นั้น  ได้กำหนดให้บริษัทฯ  ต้องจัดทำนโยบายการบริหารจัดการความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล   รวมถึง กำหนดให้ระบบสารสนเทศต้องมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล 
ดังนั้น  เพื่อเป็นการป้องกันมิให้มีการใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลโดยมิชอบ  และ เป็นการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายดังกล่าวข้างต้น จึงขอให้ตัวแทน/นายหน้าทำการศึกษานโยบายและแนวทางปฏิบัติตาม...

สามารถดาวน์โหลดไฟล์โดยตรงได้ที่
นโยบายการบริหารจัดการความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล บมจ.วิริยะประกันภัย

แนวทางปฏิบัติตามนโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บมจ.วิริยะประกันภัย

 


กลับไปหน้าแรก..
 
 
 Copyright © 2012, The Viriyah Insurance. All Rights Reserved.

www.viriyah.co.th