เว็บไซต์ viriyah.co.th  |  คปภ.  |  เข้าสู่ระบบอีเมล์  |  ติดต่อเจ้าหน้าที่  |  ช่วยเหลือ  
หน้าแรก ลงทะเบียน ข้อมูลผู้ใช้ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโปรแกรม เกี่ยวกับการพิมพ์
หน้าแรก > ช่วยเหลือ  
 
Agency Login

รหัสผู้ใช้:

*
รหัสผ่าน: *
รหัสสาขา(ตัวเลือก):

ลืมรหัสผ่าน..

 ข่าวประชาสัมพันธ์
 นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล และ แนวทางปฏิบัติตามนโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยฯ

ประกาศปรับปรุงระบบ e-Agency ยกเลิก Active-X ใช้ PDFแทน

Link Download PDF Reader

ประกาศ หมายเลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์และรับแจ้งอุบัติเหตุ

คู่มือการใช้โปรแกรม e-Agency (CMI)

เตรียมพบกับ E-Mail สำหรับตัวแทนโฉมใหม่

วันนี้.. ตัวแทน มีอีเมล์ส่วนตัวได้แล้ว!!!

 
 
ดาวน์โหลด Printer Control (ActiveX)
ดาวน์โหลด ActiveX
(สำหรับสั่งพิมพ์กธ.)
คู่มือการใช้งาน e-Agency (CMI)คู่มือการใช้งาน
e-Agency (CMI)
ดาวน์โหลด Silvelight (สำหรับเครื่องที่สนง.ขนส่ง พิมพ์กธ.พรบ.ระบบเวบ บ.กลางฯ)ดาวน์โหลด Silvelight (สำหรับเครื่องที่สนง.ขนส่ง พิมพ์กธ.พรบ.ระบบเวบ บ.กลางฯ)
ช่วยเหลือ / FAQ
 

คำถาม : เงื่อนไขการลงทะเบียนขอล็อกอินเข้าใช้ระบบ e-Agency?

คำตอบ: เงื่อนไขการลงทะเบียนขอล็อกอินเข้าใช้ระบบ e-Agency

 1. ลงทะเบียนสำหรับตัวแทนที่มีรหัสตัวแทน 5 หลักกับบริษัทฯแล้วเท่านั้น


 2. หากท่านยังไม่ได้แจ้งเลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษี กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ และเนื่องจากข้อมูลมีความสำคัญ กรุณาติดต่อกับเจ้าหน้าที่เพียง 3 ท่านนี้เท่านั้น


  1. คุณวลีรัตน์ เทียนเกษม valeeratt@viriyah.co.th โทรศัพท์ 0-2239-1637 โทรสาร 02-200-7420
  2. คุณภัคจิรา มโนสมุทร pakjiram@viriyah.co.th โทรศัพท์ 0-2239-7421 โทรสาร 02-200-7420
  3. คุณประกายแก้ว แซ่สือ prakaikaews@viriyah.co.th โทรศัพท์ 0-2239-7420 โทรสาร 02-200-7420


 3. ตัวแทนที่ยังไม่มีอีเมล์แอดเดรส สามารถสมัครอีเมล์แอดเดรส @agency.viriyah.co.th ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
  (คลิกที่นี่เพื่อสมัครอีเมล์สำหรับตัวแทนฯ)


 4. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การอนุมัติ และการระงับการเข้าใช้ระบบ eAgency ตามที่เห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


 5. หากมีปัญหาในการลงทะเบียน กรุณากรอกแบบฟอร์มติดต่อเจ้าหน้าที่


 
 

คำถาม : วิธีลงทะเบียนเพื่อขอล็อกอินเข้าใช้ระบบ e-Agency ต้องทำอย่างไรบ้าง?

คำตอบ: การทะเบียนเพื่อขอล็อกอินเข้าใช้ระบบ e-Agency สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้

 1. กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียน
 2. เมื่อลงทะเบียนเสร็จ ระบบจะสร้าง username และ password ให้ทันที
 3. คลิกเลือกไปที่หน้าจอ "ขออนุมัติสิทธิเข้าใช้ระบบงาน" หรือกลับไปหน้าแรก เพื่อเข้าสู่ระบบ eAgency
 4. ในกรณีที่ "ขออนุมัติสิทธิเข้าใช้ระบบงาน" เจ้าหน้าที่จะดำเนินการพิจารณาอนุมัติให้ภายใน 2 วันทำการ

 


ปิดหน้าต่าง..
 
 
 Copyright © 2012, The Viriyah Insurance. All Rights Reserved.

www.viriyah.co.th