เว็บไซต์ viriyah.co.th  |  คปภ.  |  เข้าสู่ระบบอีเมล์  |  ติดต่อเจ้าหน้าที่  |  ช่วยเหลือ  
หน้าแรก ลงทะเบียน ข้อมูลผู้ใช้ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโปรแกรม เกี่ยวกับการพิมพ์
  
 
เริ่มใช้โปรแกรมครั้งแรกกับการพิมพ์ - Detail(รหัส: 000030    วันที่: 10/04/2552 11:38:23)

1. กำหนดให้ Enable ที่  Automatic Prompting for ActiveX controls  4 ขั้นตอน ดังนี้ต่ออีกนิด...2. Add Trustsite  • อยู่ที่หน้า Home
  • เลือก เมนู Tool - Internet Option เลือก Tab - Security เลือก Trusted sites เลือก Site กดปุ่ม Add 2 Link :


1. http://agency.viriyah.co.th กด Add  และ 2. https://agency.viriyah.co.th  กด Add 
*คลิกเครื่องหมายถูกออก - Require server verification...- Pop-up Blocker  - Turn Off  -- ที่เมนู Tools  • แสดงเป็น Turn On  หมายถึง ขณะนั้นได้ปิดการ Block เรียบร้อยแล้ว สามารถได้แสดงรายการเครื่องพิมพ์ขึ้นมาได้ ?
  • แสดงเป็น Turn off  หมายถึง ขณะนั้นได้เปิด-On การ Block Popup
    ขอให้เปลี่ยนเป็น Turn off โดยคลิกซ้ำอีกครั้ง เพื่อเปิดการทำงาน Popup Install ActiveX

** เมื่อเรียกใช้โปรแกรมการพิมพ์ จะปรากฎ Popup Install โปรแกรม ActiveX สำหรับพิมพ์ลงฟอร์ม  **


• การติดตั้งนี้เฉพาะในครั้งแรกเท่านั้น •

 
 
 Copyright © 2012, The Viriyah Insurance. All Rights Reserved.

www.viriyah.co.th