เว็บไซต์ viriyah.co.th  |  คปภ.  |  เข้าสู่ระบบอีเมล์  |  ติดต่อเจ้าหน้าที่  |  ช่วยเหลือ  
หน้าแรก ลงทะเบียน ข้อมูลผู้ใช้ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโปรแกรม เกี่ยวกับการพิมพ์
  
 
Agency Login

รหัสผู้ใช้:

*
รหัสผ่าน: *
รหัสสาขา(ตัวเลือก):

ลืมรหัสผ่าน..

 ข่าวประชาสัมพันธ์
 นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล และ แนวทางปฏิบัติตามนโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยฯ

ประกาศปรับปรุงระบบ e-Agency ยกเลิก Active-X ใช้ PDFแทน

Link Download PDF Reader

ประกาศ หมายเลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์และรับแจ้งอุบัติเหตุ

คู่มือการใช้โปรแกรม e-Agency (CMI)

เตรียมพบกับ E-Mail สำหรับตัวแทนโฉมใหม่

วันนี้.. ตัวแทน มีอีเมล์ส่วนตัวได้แล้ว!!!

 
 
ดาวน์โหลด Printer Control (ActiveX)
ดาวน์โหลด ActiveX
(สำหรับสั่งพิมพ์กธ.)
คู่มือการใช้งาน e-Agency (CMI)คู่มือการใช้งาน
e-Agency (CMI)
ดาวน์โหลด Silvelight  (สำหรับเครื่องที่สนง.ขนส่ง พิมพ์กธ.พรบ.ระบบเวบ บ.กลางฯ)ดาวน์โหลด Silvelight (สำหรับเครื่องที่สนง.ขนส่ง พิมพ์กธ.พรบ.ระบบเวบ บ.กลางฯ)
วันนี้.. ตัวแทน มีอีเมล์ส่วนตัวได้แล้ว!!!(รหัสข่าว: 000018    วันที่: 26/02/2550 14:24:58)

วันนี้ ตัวแทนบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด ทุกท่านสามารถเพิ่มช่องทางการสื่อสาร
และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ระหว่างท่าน บริษัท และลูกค้า ได้แล้ว เพิ่มความสะดวก
รวดเร็วในการสื่อสาร ส่งข้อมูลมากยิ่งขึ้น
เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการส่งเสริมศักยภาพการขายของท่านบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด
กำหนดระเบียบการใช้งานระบบอี-เมล์สำหรับตัวแทนไว้ดังนี้

1. ตัวแทนแต่ละท่านจะมี User ID และ Password ที่ไม่ซ้ำกัน
ทุกท่านต้องรับผิดชอบในทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการใช้ User ID และ Password
นั้นๆ

2. บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด เป็น “เจ้าของ” Mailbox ของท่าน กล่าวคือ Mailbox
ของท่านได้รับอนุญาตให้ใช้บนพื้นฐานของการทำธุรกิจขององค์กร
ข้อมูลข่าวสารในข้อความของอีเมล์นั้น จะถือเป็นทรัพย์สินตามกฎหมายของบริษัทฯ
ถูกบันทึก และสามารถใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงในศาลได้หมายเหตุ - รายละเอียดเพิ่มเติม
คลิกที่นี่
๏ ข้อกำหนดทางด้านเทคนิคสำหรับอีเมล์สำหรับตัวแทน

1. เมื่อสมัครอี-เมล์แล้ว ตัวแทนจะได้รับอี-เมล์ในรูปแบบ
username@agency.viriyah.co.th

2. กำหนดให้แต่ละ account มี mailbox size 100 MB

3. สามารถส่งเมล์พร้อมแนบไฟล์ได้ครั้งละไม่เกิน 5 MB

4. สามารถส่งเมล์ให้ผู้รับได้ครั้งละไม่เกิน 100 คนหมายเหตุ

1. การตั้งชื่อไฟล์ Attachment เป็นภาษาไทย บางครั้งเวลาผู้รับทำการ save
เก็บไว้ที่เครื่องของตัวเองจะไม่แสดงชื่อไฟล์เป็นภาษาไทย๏ ขั้นตอนการขอใช้อีเมล์สำหรับตัวแทน

1. ตัวแทนแจ้งขอใช้อีเมล์ โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอใช้อีเมล์สำหรับตัวแทน
จากเว็บไซต์ของบริษัทวิริยะประกันภัย กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน จากนั้นนำมายื่นที่
จ.รับประกัน 3 หรือ จ.สารสนเทศ หรือ
ผจก.ศูนย์ฯ/สาขาของวิริยะประกันภัยที่ตนเองสังกัด

2. ทางผู้รับเรื่อง (จ.รับประกัน 3 หรือ จ.สารสนเทศ หรือ ผจก.ศูนย์ฯ/สาขา)
ของวิริยะประกันภัย  จะสแกนแบบฟอร์มส่งผ่านทางระบบอินทราเน็ตมายังฝ่ายสารสนเทศ

3. เมื่อผู้ดูแลระบบอีเมล์ ฝ่ายสารสนเทศทำการสร้างอีเมล์ให้ตัวแทนแล้ว จะทำการแจ้ง
username และ password ไปยังตัวแทนโดยตรง ผ่านทางโทรศัพท์และอีเมล์ส่วนตัว


คลิกที่นี่เพื่อเข้าใช้งานอีเมล์
 
 
 Copyright © 2012, The Viriyah Insurance. All Rights Reserved.

www.viriyah.co.th